PCSS zdobywcą „Kryształowej Brukselki”

PCSS zdobywcą „Kryształowej Brukselki”
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uznane zostało za najlepszą w Polsce instytucję realizującą europejskie projekty badawcze. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przyznał PCSS nagrodę Kryształowej Brukselki. Wyróżnienie, z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego – prof. Barbary Kudryckiej oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzego Buzka, odebrał kierownik Działu Komputerów Dużej Mocy dr inż. Norbert Meyer. Uroczystość przekazania nagrody odbyła się w ramach II Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbywającego się w Katowicach.
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zostało laureatem jubileuszowej 10. edycji konkursu o Nagrodę Kryształowej Brukselki. Nagroda przyznawana jest najlepszym i najbardziej aktywnym polskim instytucjom i naukowcom uczestniczącym w Programach Ramowych Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Poznańskie Centrum zostało nagrodzone w kategorii najlepsza instytucja badawcza. Tegoroczna edycja była wyjątkowa. Była okazją do podsumowania 10 lat uczestnictwa w programie i nagradzała najlepsze zespoły uczestniczące w 5., 6. i 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej.

O Kryształową Brukselkę w kategorii najlepsza instytucja badawcza walczyło w sumie 12 wybitnych ośrodków naukowych w Polsce, m. in.: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytut Oceanologii PAN, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawskiej.

Podstawą nominacji była statystyczna analiza udziału jednostek w programach ramowych w ciągu minionych 10 lat. Pod uwagę brana była liczba zgłoszonych i zaakceptowanych wniosków, typ projektów, wielkość przyznanych funduszy unijnych oraz liczba koordynowanych projektów.

Laureatów wyłoniła Kapituła Kryształowej Brukselki, powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W składzie tegorocznej Kapituły zasiedli między innymi: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka – przewodnicząca, wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 roku i w posiada szczególne znaczenie. Podczas pięciu dotychczasowych edycji Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN sześć razy otrzymało nominację w różnych kategoriach, co zaowocowało przyznaniem dwóch nagród.