Federacja Bibliotek Cyfrowych jako wzorcowe studium przypadku współpracy z Europeaną

Federacja Bibliotek Cyfrowych jako wzorcowe studium przypadku współpracy z Europeaną

W opublikowanym niedawno poradniku “Aggregators Handbook”, opracowanym w ramach projektu Europeana v1.0, a przeznaczonym dla agregatorów metadanych chcących współpracować z Europeaną, zawarte zostało studium przypadku opisujące drogę jaką przechodzi agregator metadanych przygotowując się do takiej współpracy. Podstawą dla tego studium są doświadczenia polskiej Federacji Bibliotek Cyfrowych. Tekst tego studium przypadku dostępny jest również na stronach informacyjnych dla potencjalnych nowych partnerów Europeany.

Stworzona i rozwijana przez PCSS Federacja Bibliotek Cyfrowych od grudnia 2009 roku jest przyłączona do Europeany. FBC była pierwszym agregatorem metadanych przyłączonym w ramach projektu EuropeanaLocal, a obecnie jest ósmym co do wielkości dostawcą metadanych dla Europeany.