Pięć tysięcy tytułów czasopism dostępnych on-line w nowym portalu FBC

Pięć tysięcy tytułów czasopism dostępnych on-line w nowym portalu FBC
Cyfrowe wydania około pięciu tysięcy tytułów czasopism ze zbiorów polskich instytucji kultury i nauki można bezpłatnie przeglądać w nowym portalu polskiej Federacji Bibliotek Cyfrowych. Portal FBC Czasopisma, daje dostęp do ponad dwóch milionów numerów czasopism wydawanych od XVII wieku, aż do czasów współczesnych. Serwis przygotował Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS.

Udostępniony 12 września portal jest nowym serwisem tematycznym polskiej Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER, która już od ponad 10 lat działa w celu ułatwienia dostępu do dziedzictwa kulturowego i naukowego, które polskie instytucje digitalizują i udostępniają na swoich stronach internetowych. Obecnie serwis FBC gromadzi informacje o około 5 milionach zdigitalizowanych obiektów, z których około 4 miliony są dostępne bezpłatnie w internecie.

Portal tematyczny FBC Czasopisma daje dostęp do jednego z najpopularniejszych typów zbiorów FBC, czyili prasy i umożliwia przeszukiwanie poszczególnych czasopism na podstawie tytułu, tematyki, miejsca i czasu wydania oraz języka. Dzięki niemu możliwe jest łatwe zapoznanie się zarówno z historyczną prasą codzienną, jak i na przykład archiwalnymi miesięcznikami dotyczącymi mody, motoryzacji, sztuki czy nauki. W portalu FBC Czasopisma dostępna jest również wybrana współczesna prasa regionalna oraz czasopisma naukowe.

PCSS od ponad piętnastu lat współpracuje intensywnie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury i nauki w sferze digitalizacji i udostępniania on-line zbiorów dziedzictwa. W tym zakresie specjalnością PCSS jest dostarczanie rozwiązań do budowy bibliotek, archiwów i muzeów cyfrowych, a także agregacja danych o dziedzictwie kulturowym z rozproszonych źródeł internetowych. PCSS jest również zaangażowane w szereg projektów dotyczących humanistyki cyfrowej.

Więcej informacji na stronach: czasopisma.fbc.net.pl oraz fbc.pionier.net.pl