Platforma Obsługi Nauki dla użytkowników Sieci POZMAN

Platforma Obsługi Nauki dla użytkowników Sieci POZMAN
W 2012 roku zakończył się, realizowany przez 21 Miejskich Ośrodków Akademickich, projekt PLATON – Platforma Obsługi Nauki w Sieci PIONIER. Nie wszyscy użytkownicy mają jednak świadomość, że będąc w Sieci PIONIER, mogą bezpłatnie korzystać z dostępnych w projekcie PLATON usług. Wychodząc temu na przeciw, zespół z PCSS przygotował propozycje scenariuszy wykorzystania dostępnych w projekcie usług, zgodnie z profilem edukacyjnym poznańskich uczelni, przedstawiając je w cyklu spotkań informacyjnych.
Celem projektu PLATON – Platforma Obsługi Nauki, realizowanego w latach 2008-2012, było wsparcie codziennych prac naukowych za pośrednictwem nowoczesnej e-infrastruktury. W oparciu o Sieć PIONIER lokalne ośrodki, takie jak PCSS, udostępniają instytucjom naukowym, badawczym oraz uczelniom wachlarz rozwiązań wspomagających ich prace.

Dzięki Platformie Obsługi Nauki użytkownicy sieci naukowej mogą korzystać bezpłatnie z zaawansowanych usług sieciowych, takich jak: mobilna sieć bezprzewodowa eduroam, zdalne aplikacje i maszyny wirtualne na żądanie – usługi kampusowe, komunikacja za pośrednictwem wideokonferencji wysokiej rozdzielności, archiwizacja i backupy w usłudze powszechnej archiwizacji oraz naukowa platforma telewizyjna Platon TV.

Zastosowanie tych rozwiązań może przybierać rozmaite scenariusze, które zależą od specyficznych potrzeb wykorzystujących je dziedzin badawczych. Nie są to usługi zamkniętej architektury ”z pudełka”, ale elastyczne systemy, które możemy dostosować do nowych wyzwań nauki.

Zapraszamy do kontaktu.