PlatonTV: materiały z Konferencji KDM 2016

PlatonTV: materiały z Konferencji KDM 2016

Na platformie Naukowej Interaktywnej Telewizji w Sieci PIONIER – PlatonTV znaleźć można materiały wideo z tegorocznej konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy – KDM 2016. Wydarzenie odbywało się pod hasłem: „W kierunku obliczeń Exaskalowych”.

Główne zagadnienia dwudniowego spotkania skupiały się wokół: obliczeń w połączonym środowisku HPC i chmury obliczeniowej, rozwoju technologii i aplikacji HPC (prezentacje zaproszone), sesji sprawozdawczej oraz sesji PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

Zapraszamy na materiały wideo zarejestrowane przez PlatonTV PCSS.

Mirosław Kupczyk: „Użytkowanie nowoczesnego systemu obliczeniowego – EAGLE”

Tomasz Nowocień: „Bezpieczne rozwiązania – ochrona sieci instytutowych”

Jacek Kochan: „MAN-HA – aplikacje i usługi wysokiej dostępności w chmurze”

Tomasz Piontek: „Usługi i narzędzia QCG dla symulacji wielkoskalowych i obliczeń z wykorzystaniem infrastruktury KDM”

Mirosław Kupczyk: „Dostęp do europejskich systemów obliczeniowych Tier-0 w ramach PRACE”