Podpisano porozumienie w sprawie Polskiej Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych

Podpisano porozumienie w sprawie Polskiej Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych

Główne cele porozumienia na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych to wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych w Polsce oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej, a także biznesowej, poprzez udostępnienie specjalistycznej, niedostępnej dotychczas infrastruktury testowej. Dyrektor PCSS – dr inż. Cezary Mazurek podpisał list intencyjny, dotyczący wspólnego działania w tym zakresie.

Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych powstaje z myślą o innowacyjnych podmiotach gospodarczych, zespołach konstrukcyjnych i akademickich, których projekty nie mogły być dotychczas w pełni testowane ze względu na nietypowy charakter, specyfikę poruszania się, czy spore gabaryty. Sieć poligonów będzie umożliwiała testowanie nie tylko bezzałogowych maszyn latających, ale również jeżdżących i pływających.

Podmioty dysponujące zasobami istotnymi z punktu widzenia testowania systemów autonomicznych, które wyrażają chęć współpracy poprzez udostępnienie posiadanych zasobów, wymianę wiedzy i doświadczeń, czy realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów, mogą wnioskować o przyłączenie do Sieci.

List intencyjny, dotyczący wspólnego działania w tym zakresie podpisali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.poligonyautonomii.pl.