Podsumowanie projektu MIDIH

Podsumowanie projektu MIDIH

22 września 2020 r. w wersji on-line odbędzie się sesja podsumowująca projekt MIDIH, skupiający przemysłowe centra innowacji cyfrowych w Europie. Jednym z partnerów projektu jest PCSS.

Jak przekonują organizatorzy, uczestnicy wydarzenia będą mogli „odjechać trzema wirtualnymi pociągami cyfrowej transformacji z stacji MIDIH”. W spotkaniu udział weźmie ponad 20 wysoko wykwalifikowanych ekspertów dziedzinowych (także spoza projektu MIDIH), którzy debatować będą nad możliwościami i wyzwaniami dla cyfrowej transformacji europejskiego przemysłu wytwórczego i MŚP. Wspólnym miejscem docelowym „trzech pociągów” jest nowy wieloletni program Komisji Europejskiej na lata 2021-2027.

PCSS jako centrum kompetencji i twórca struktury lokalnego „Digital Innovation Hub – DIH”, dołączył do budowy wspólnej platformy MIDIH dedykowanej dla przemysłu wytwórczego, w ramach której m.in. została zdefiniowana i ujednolicona architektura IT oraz wypracowane zostały metody współpracy między przedsiębiorstwem a DIH.

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie.