Powstaje spis uczestników Powstania Wielkopolskiego

Powstaje spis uczestników Powstania Wielkopolskiego

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” przygotowuje spis uczestników Powstania Wielkopolskiego w setną rocznicę jego wybuchu. Partnerem projektu jest PCSS od wielu lat wspierające Towarzystwo infrastrukturą serwerową na potrzeby realizacji projektów indeksacyjnych.

Wspomniana lista zawierać będzie nie tylko dane o osobach bezpośrednio zaangażowane w walkę z zaborcą, ale również tych, którzy przyczynili się do zwycięstwa powstania, a więc: lekarzy, sanitariuszy, kucharek czy księży, bez których pomocy i ofiarnej pracy nie byłoby mowy o sukcesie.

W projekcie bierze udział kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy digitalizują i opracowują ponad 600 źródeł archiwalnych, publikacji i spisów. Lista uczestników powstania będzie w sumie liczyła łącznie około 80 tysięcy nazwisk. Prace nad stworzeniem spisu ruszyły rok temu. Uruchomienie projektu nastąpić ma 16 lutego 2019 w setną rocznicę zawarcia rozejmu w Trewirze, który potwierdził zdobycze Powstania Wielkopolskiego.

Zapraszamy na stronę Towarzystwa.