PRACE-LAB: współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

PRACE-LAB: współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

PRACE-LAB to projekt realizowany w Polsce, oferujący zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce. To także najnowocześniejsza i największa infrastruktura obliczeniowa o najwyższym standardzie niezawodności, podlegająca standaryzacji w ramach bezpieczeństwa ISO 27001 oraz jakości ISO 9001.

PRACE-LAB

Celem bezpośrednim projektu jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych.

PRACE-LAB 2

Głównym celem projektu PRACE-LAB2 jest dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, jak również symulacji obliczeń kwantowych. W obszarze gospodarki prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service).

Celem nadrzędnym jest poprawa pozycji na rynkach europejskich i światowych polskiej gospodarki poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przy współpracy sektora prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, z sektorem nauki.

W ramach projektu zbudowano 4 laboratoria badawcze:

  • Laboratorium Laboratorium e-infrastruktury HPC,
  • Laboratorium platform usługowych,
  • Laboratorium usług obliczeniowych nowej generacji,
  • Laboratorium analizy danych wielkoskalowych.

dr inż. Norbert Meyer
Kierownik projektu PRACE-LAB, PCSS