PSNC AeroSpace Lab: Całoroczna przestrzeń eksperymentalna

PSNC AeroSpace Lab: Całoroczna przestrzeń eksperymentalna

Miniony 2023 rok rozpoczął się dla zespołu PSNC Aerospace Lab od działań finalizujących, głównie w zakresie formalnym, kończące się w tym okresie projekty GOF 2.0 i ERICA. W zakresie działań projektowych pojawiła się inicjatywa natowska DIANA, w ramach której Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest jednym z centrów testowych. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się tzw. pojawiające się i przełomowe technologie (emerging and disruptive technologies).

Znacznie bardziej jednak zespół PSNC Aerospace Lab zaangażowany był w projekt Aerosfera, w ramach którego realizowano pozyskanie znacznej części infrastruktury, służącej do realizacji zaplanowanych w projekcie zadań i stanowiącej wyposażenie oddanego na wiosnę do użytku hangaru w Kąkolewie – siedziby laboratorium. Jednocześnie prowadzono prace badawczo-rozwojowe w dwóch głównych kierunkach.

Pierwszym z nich jest środowisko do zdalnego zarządzania automatycznymi (a docelowo autonomicznymi) misjami BSP. Powstające środowisko umożliwi zaplanowanie (w przestrzeni i czasie) oraz przeprowadzenie i nadzorowanie misji dronowych w popularnych i przewidywanych scenariuszach usługowych. Po niedawnej udanej demonstracji polegającej na przeprowadzeniu misji z udziałem drona symulowanego prowadzone są aktualnie testy we współpracy z dronem fizycznym.

Drugiem kierunkiem badawczym, wyróżnionym zresztą przez środowisko branżowe jako obiecujący, jest nawigacja niebazująca na danych satelitarnych. Scenariusze implementacyjne, możliwe po uzyskaniu omawianej zdolności, obejmują loty we wnętrzach oraz na terenach, gdzie sygnały GNSS podlegają zakłócaniu. Aktualne prace skupiają się na zbudowaniu prototypu systemu do nawigacji korzystającej z fuzji danych wizyjnych i inercjalnych, z użyciem którego planowane jest pozyskanie zdolności do mapowania obszaru. Nie do przecenienia jest w tym kontekście posiadanie przez PSNC Aerospace Lab całorocznej przestrzeni eksperymentalnej.

Piotr Szymaniak
Kierownik zespołu PSNC Aerospace Lab, PCSS