Premiera „Geopolonistyki”

Premiera „Geopolonistyki”

24 października 2019 r. odbyła się uroczysta premiera Geopolonistyki – interaktywnej mapy polonistyki światowej, powstałej w ramach Biuletynu Polonistycznego. W spotkaniu, podsumowującym prace nad projektem, obok przedstawicieli Instytut Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej Filologii Polskiej WNH UKSW, wziął udział dr Michał Kozak z Działu Bibliotek Cyfrowych PCSS.

„Geopolonistyka” to mapa świata, na której zaznaczone zostaną miejsca dawnych i obecnych ośrodków studiów polonistycznych. Rozwiązanie to opierać się będzie na integracji kilku rodzajów treści zawartych w „Biuletynie Polonistycznym”: bazy danych, tekstów informacyjnych oraz interaktywnej, umożliwiającej geolokalizację mapy typu OpenStreetMap.

Powiązanie mapy z artykułami i bazą danych pozwoli także na przybliżenie sylwetek naukowców zagranicznych, prowadzących badania nad literaturą, kulturą i językiem polskim, a w rezultacie na prezentację stanu badań nad literaturą polską poza granicami kraju oraz informacji o teraźniejszości i historii wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne na świecie. Dane jednostki będzie można odnaleźć poprzez bezpośrednie wejście na stronę, ale również poprzez wyszukiwarkę, według wybranego kryterium: rodzaju instytucji, formy studiów oraz lat prowadzenia działalności akademicko-dydaktycznej. Wyznaczone w ten sposób miejsca na mapie będą odsyłać do szerszych prezentacji instytucji na stronie „Biuletynu Polonistycznego”.

Publikacja materiałów w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim pozwoli na dotarcie informacji do przyszłych studentów zainteresowanych literaturą i kulturą polską, lecz nieposługujących się językiem polskim w wystarczającym stopniu.

Pomysłodawczynią mapy „Geopolonistyka” oraz autorką nazwy jest prof. Magdalena Popiel.

Projekt realizowany jest w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Mapa „Geopolonistyka” powstała dzięki współpracy Instytutu Badań Literackich PAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz instytucji naukowych współtworzących „Biuletyn Polonistyczny”.