Prezentacja prototypowego systemu wspomagającego diagnostykę jaskry na Konferencji Eye & Tech 2021

Prezentacja prototypowego systemu wspomagającego diagnostykę jaskry na Konferencji Eye & Tech 2021

Konferencja Eye & Tech jest platformą prezentacji osiągnięć myśli naukowej w dziedzinie badań nad neuropatią jaskrową, zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem oraz krótkowzrocznością ze szczególnym uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej, pomiędzy przedstawicielami świata okulistyki i świata najnowocześniejszych technologii. Współorganizatorem drugiej edycji wydarzenia był PCSS.

Sympozjum zorganizowano 18 września 2021 roku w formule tradycyjnej w obiekcie Porsche Center Poznań. Wydarzenie podzielono na cztery sesje; tematyką dwóch pierwszych była neuropatia jaskrowa, natomiast dwie kolejne poświęcono zwyrodnieniu plamki związanemu z wiekiem oraz krótkowzroczności.

Podczas sesji poświęconej neuropatii jaskrowej dyrektor PCSS – dr inż. Cezary Mazurek wspólnie z dr. Robertem Wasilewiczem, założycielem [W]Eye Clinic, przedstawił prezentację, dotyczącą prototypu systemu inteligentnego wspomagania decyzji w diagnostyce i terapii nadciśnienia ocznego i neuropatii jaskrowej, opracowywanego przy współpracy z poznańskim Centrum.

W trakcie Konferencji zaprezentowano – w formie elektronicznych plakatów – prace naukowe studentów medycyny oraz młodych okulistów, związane z tematyką wiodącą wydarzenia. Równolegle z sesjami naukowymi odbywała się także prezentacja portfolio sponsorów medycznych Sympozjum: ProSight, Zeiss, Polpharma i Hoya oraz gospodarza imprezy – Porsche Centrum Poznań.