Prof. Jan Węglarz laureatem nagrody naukowej Prezesa PAN

Prof. Jan Węglarz laureatem nagrody naukowej Prezesa PAN

Tradycyjnie na początku grudnia Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, wyróżnił osobowości z najwybitniejszymi dokonaniami naukowymi w mijającym roku. Wśród grona laureatów znalazł się Profesor Jan Węglarz, współzałożyciel i długoletni dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Nagrodzono pięciu wybitnych polskich naukowców, reprezentujących różna sfery i dziedziny:

  • Prof. dr. hab. Michała Tymowskiego, członka korespondenta PAN, za osiągnięcia badawcze w zakresie historii ze szczególnym uwzględnieniem historii Afryki przedkolonialnej i antropologii politycznej.
  • Dr. Tomasza Podgórskiego z Instytutu Biologii Ssaków PAN za cykl badań nad mechanizmami rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików w Polsce.
  • Prof. dr. hab. Lidię Dzierzbicką-Głowacką z Instytutu Oceanologii PAN za zastosowanie modeli matematycznych i symulacji komputerowych jako nowych metod rozpoznania procesów zachodzących w środowisku morskim.
  • Prof. dr. hab. Grzegorza Opolskiego, członek korespondent PAN, zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych, za badania dotyczące chorób serca w szczególności wyrównanej choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności mięśnia serca, arytmii serca m.in. w aspekcie pandemii COVID-19.

Prof. zw. dr hab. inż Jan Węglarz otrzymał wyróżnienie za stworzenie szkoły naukowej w zakresie badań operacyjnych i ich zastosowań w informatyce.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.