Pozytywne oceny projektów w ramach konkursu 4/4.2/2020

Pozytywne oceny projektów w ramach konkursu 4/4.2/2020

Zakończono weryfikację i ocenę wniosków projektowych złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2 4/4.2/2020. Spośród 8 wybranych do dofinansowania wniosków znalazły się trzy współrealizowane przez zespoły PCSS.

Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 619 037 683,15 PLN.

Z trzema wybranymi finalnie wnioskami związany jest PCSS; jeden współrealizując, dwa koordynując. Są to:

  • Projekt DARIAH-PL, którego głównym celem jest utworzenie krajowej inteligentnej cyfrowej infrastruktury badawczej (zaawansowanej platformy) dla humanistyki i nauk o sztuce. Wyróżniającym elementem platformy będą nowoczesne narzędzia do wielokontekstowej wizualizacji wyników analizy i interpretacji wielu kategorii danych (np. biograficznych, chronologii, geoinformacji, dokumentacji archeologicznej, bibliograficznych, źródeł leksykalnych itp.) wykorzystujące mechanizmy Linked Data oraz uczenie maszynowe, z uwzględnieniem elementu niepewności. W wymiarze gospodarczym infrastruktura wspierać będzie rozwój różnych gałęzi przemysłów kreatywnych, turystyki regionalnej, wizualizacje w obszarze edukacji, a także zaawansowane zarządzanie multimedialnymi zasobami cyfrowymi. Konsorcjum projektowe liczy 16 instytucji.
  • “Krajowy Magazyn Danych – Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji” koordynowany będzie przez PCSS w ramach Pionu Technologii Przetwarzania Danych. KMD ma na celu opracowanie, budowę i zaoferowanie usług otwartego, modularnego, rozszerzalnego oraz zdecentralizowanego i skalowalnego magazynu danych, wyposażonego w szereg interfejsów dostępowych oraz zintegrowanych usług i aplikacji, w tym mechanizmów wspomagających efektywne składowanie i dostęp do danych, długoterminowe zarządzanie danymi, ich eksplorację, analizę i efektywne przetwarzanie. Projekt jest rozszerzeniem koncepcji opracowanej w ramach dwóch projektów badawczo-rozwojowych: KMD i KMD2 realizowanych w latach 2007-2009 i 2010-2012 przez PCSS, wraz z partnerami w ośrodkach KDM i MAN, wdrożonej w postaci Usługi Powszechnej Archiwizacji w środowisku sieci PIONIER.
  • „Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem” to zbudowanie krajowej infrastruktury badawczej dla prowadzenia praktycznych badań dotyczących sieci i usług 5G. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

Lista wybranych do dofinansowania wniosków dostępna jest TUTAJ.