Projekt SLICES zatwierdzony na Europejskiej Mapie Drogowej ESFRI

Projekt SLICES zatwierdzony na Europejskiej Mapie Drogowej ESFRI

Po dwóch latach wytężonej pracy oraz szczegółowej procedurze oceny i selekcji, ESFRI w komunikacie z dnia 30 czerwca 2021 r. ogłosiło 11 wniosków, które zostały uwzględnione jako nowe projekty w aktualizacji mapy drogowej ESFRI 2021. Wśród tych wniosków jest projekt SLICES realizowany przez PCSS.

Zarząd ESFRI przeanalizował wyniki oceny 18 wniosków zgłoszonych do Mapy Drogowej 2021 przeprowadzonej przez odpowiednie Grupy Robocze ds. Strategii oraz przez Grupę Wdrożeniową. Wybrane wnioski zostały wysoko ocenione za ich uzasadnienie naukowe i gotowość do wdrożenia.

W komunikacie ESFRI potwierdzono, że łączne koszty inwestycji w 11 nowych Projektach wyniosą 4,164 mln EUR, podczas gdy na Mapie Drogowej ESFRI z 2018 r. było to 674 mln EUR. Jest to zdecydowanie najwyższa wartość nowych planów inwestycyjnych RI od czasu pierwszej Mapy Drogowej w 2006 roku. Pojawia się również nowy poziom ambicji opracowania unikalnych w skali światowej, złożonych obiektów dla pionierskich badań: Teleskop Einsteina – projekt o najwyższej wartości w historii na Mapie Drogowej – 1.900 mln EUR oraz EuPRAXIA – innowacyjny akcelerator oparty na technologii plazmowej – 569 mln EUR.

Na Mapie ESFRI został umieszczony projekt SLICES – Scientific large-scale infrastructure forcomputing/communication experimental studies, którego Partnerem jest PCSS. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na infrastrukturę badawczą w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zarówno gwałtowny rozwój technologii Big Data, sztucznej inteligencji, jak również pierwsze implementacje sieci 5G w krajach członkowskich, a w konsekwencji idące za nimi nowe aplikacje wykorzystujące zaawansowane mechanizmy sterowania i transmisji danych powodują, iż pojawiło się duże zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfrową z dostosowanymi i odpowiednio dobranymi narzędziami do testowania i rozwijania produktów przeznaczonych dla społeczeństwa cyfrowego (ang. digital society). Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań nad szczegółowym projektem koncepcyjnym i technicznym nowej infrastruktury badawczej.