Międzynarodowe łącze w technologii Quantum Key Distribution na trasie Ostrawa-Cieszyn – udany test nowej technologii w ramach projektu OPENQKD

Międzynarodowe łącze w technologii Quantum Key Distribution na trasie Ostrawa-Cieszyn – udany test nowej technologii w ramach projektu OPENQKD

Transmisja danych zabezpieczona technologią dystrybucji klucza kwantowego (QKD, Quantum Key Distribution) stanowi ważny krok w rozwoju bezpiecznej telekomunikacji. Bezpieczeństwo dzisiejszych systemów i usług telekomunikacyjnych bazuje na kryptografii asymetrycznej (tj. z tzw. kluczem publicznym). Wraz z rozwojem infrastruktury i technologii obliczeń kwantowych rośnie ryzyko złamania tych powszechnie stosowanych systemów, gdyż między innymi algorytmy działające na infrastrukturze obliczeń kwantowych służące do łamania kryptografii asymetrycznej będą wymagały znacznie krótszych czasów obliczeń w porównaniu do algorytmów wykonywanych na klasycznej infrastrukturze obliczeniowej. Ponadto technologia QKD rozwiązuje problem bezpiecznego dostarczania kluczy kryptograficznych i może zostać wykorzystana do szeregu usług wymagających bezpiecznego uwierzytelnienia jak np. elektroniczne płatności.

PCSS w ramach projektu OPENQKD bierze udział w testach, integracji i implementacji technologii QKD w środowisku operacyjnym i w rzeczywistych usługach. W ramach prac projektu uruchomiono kolejny element środowiska testowego PCSS – międzynarodowe łącze pomiędzy Polską a Czechami, partnerami projektu OPENQKD. Partnerami łącza po stronie czeskiej jest Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (VSB, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), czeskie narodowe centrum superkomputerowe IT4Innovations oraz sieć naukowa CESNET. Po stronie polskiej natomiast Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz sieć PIONIER. Łącze zostanie wykorzystane do zrealizowania scenariuszy związanych z wymianą ruchu HPC i pozwoli zbudować podstawy do dalszej współpracy w ramach inicjatywy QCI. Dla PCSS technologie komunikacji kwantowej są strategicznym punktem rozwoju i pozycjonują się w ramach szeroko zakrojonych prac integrujących nowe technologie w sieciach telekomunikacyjnych.

Kanał komunikacji kwantowej uruchomiony pomiędzy Polską a Czechami został zestawiony 1 lipca 2021r. transgraniczną trasą optyczną o długości 75km pomiędzy węzłami w Ostrawie i Cieszynie. Uzyskano bardzo dobry wynik tzw. średniej kwantowej bitowej stopy błędów na poziomie 2,19%.

Łącze to jest ważnym elementem infrastruktury projektu OPENQKD i pierwszym transgranicznym łączem projektu OpenQKD, w którym uczestniczą centra HPC: IT4Innovations oraz PCSS. Komisja Europejska dofinansowała konsorcjum OpenQKD kwotą 15 mln euro na opracowanie środowiska testowego technologii QKD oraz scenariuszy jej wykorzystania.