Projekt WINS: Wielkopolska poszukuje innowatorów społecznych

Projekt WINS: Wielkopolska poszukuje innowatorów społecznych
Wielkopolski Inkubator Innowacji Społecznych od 15 marca 2017 otwiera nabór pomysłów na innowacyjne rozwiązania w usługach opiekuńczych dla osób zależnych. Na przygotowanie i przetestowanie innowacji czekają granty. Inkubator powołany został w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Tworzy go zespół specjalistów i potencjał trzech instytucji, w tym także z PCSS.

Celem działania Inkubatora jest wsparcie finansowe i merytoryczne rozwoju minimum 30 innowacyjnych pomysłów, mikrorozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dostosowanych do lokalnych potrzeb osób zależnych: osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a także dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Inkubator czeka na innowacyjne usługi opiekuńcze na rzecz osób zależnych świadczone w lokalnym środowisku, z użyciem nowatorskich metod lub form pomocy, wspierające osoby zależne i ich otoczenie w funkcjonowaniu w codziennym życiu i pełniejszym uczestnictwie w życiu społeczno-zawodowym.

PCSS od lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii ICT dla wsparcia osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, realizując liczne projekty, przede wszystkim na poziomie międzynarodowym. W pracach tych naukowcy i inżynierowie Centrum współpracują z wielkopolskimi samorządowcami i wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się wsparciem osób zależnych. PCSS realizowało między innymi następujące projekty w tym obszarze:

Silhouette – w którym porównywano zastosowania technologii ICT w zaspokajaniu potrzeb seniorów w siedmiu europejskich regionach. PCSS koordynowało projekt, realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach miniprogramu Creator (program Interreg IVC).
Helps – w którym stworzono i uruchomiono we współpracy z jednostkami Urzędu Miasta Poznania oraz Stowarzyszeniem Na Tak pilotowe usługi wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, w tym Cyfrowy Informator Seniora czy Aplikację Wsparcia Pracowników z Niepełnosprawnością Intelektualną. PCSS było jedynym przedstawicielem Polski w tym strategicznym projekcie Programu dla Środkowej Europy (Central Europe Programme).
SelFind – w którym opracowywany jest system elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. PCSS jest partnerem technologicznym projektu, rozwijając system w formule żywego laboratorium z bezpośrednim udziałem osób z niepełnosprawnością w pracach badawczych. Projekt realizowany jest w ramach programu „Innowacje Społeczne” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Fit4Work – w którym opracowywany jest system dla samozarządzania kondycją fizyczną i psychiczną starszych dorosłych aktywnych zawodowo. PCSS jest koordynatorem projektu realizowanego w ramach Programu AAL.

W ramach projektu WINS PCSS wspiera uczestników w zakresie opracowywania i testowania innowacyjnych rozwiązań dostarczając infrastrukturę Laboratoriów Przyszłości FutureLab oraz służąc swoją ekspertyzą. Powstały w efekcie projektu strukturalnego FutureLab jest miejscem, dzięki któremu wielkopolscy innowatorzy mają możliwość rozwijania swojej aktywności w relacjach z polskimi i zagranicznymi firmami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W zlokalizowanej w centrum Poznania historycznej kamienicy, znajdują się tzw. żywe laboratoria (living lab) czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne, w których wielkopolskie firmy i organizacje mogą projektować, testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania. Tematyka poruszana w FutureLab obejmuje szereg obszarów ważnych społecznie, takich jak m.in. szkoła przyszłości, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz opieka nad osobami zależnymi. W tym ostatnim obszarze FutureLab dysponuje dedykowanymi przestrzeniami telerehabilitacji i e-włączania społecznego.

15 marca 2017 rozpoczyna się nabór pomysłów na innowacje społeczne. Pomysłodawcy będą mieli 14 dni na złożenie swojego pomysłu tj. do 29 marca br., na specjalnie do tego przygotowanym formularzu, który będzie do pobrania ze strony www.inkubatorwins.pl. Formularz jest krótki, prosty do wypełnienia i przyjazny dla osoby wypełniającej.

Spośród wszystkich zgłoszonych w otwartym naborze pomysłów Inkubator wybierze 70 najlepszych. Ich twórcy zostaną zaproszeni na spotkania, podczas których będą mogli zaprezentować swój pomysł oraz odpowiedzieć na pytania i wątpliwości ekspertów.

Ostatecznie wyłonionych zostanie 30 grantobiorców, którzy uzyskają grant ok. 50 tys. zł (max. do 100 tys. zł) oraz wsparcie merytoryczne i techniczne ekspertów z różnych obszarów na każdym etapie projektu.