Spotkanie plenarne projektu EVER-EST

Spotkanie plenarne projektu EVER-EST
22-24 marca 2017 r. w siedzibie PCSS odbędzie się spotkanie plenarne projektu EVER-EST. Celem 3-dniowego wydarzenia jest przedstawienie i omówienie koncepcji generycznego interfejsu użytkownika tworzonego na potrzeby wirtualnych społeczności badawczych (VRC). Naukowcy, zajmujący się obserwacją morza, lądu, badaniem zagrożeń geologicznych i naturalnych, rozpoczną pracę z pierwszym prototypem wirtualnego środowiska badawczego (VRE).

Celem projektu EVER-EST (European Virtual Environment for Research – Earth Science Themes: a solution) jest pogłębianie potencjału badawczego w dziedzinie Nauk o Ziemi (Earth Science), poprzez zapewnienie architektury zorientowanej na usługi (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) opartej na Wirtualnym Środowisku Badawczym (Virtual Research Environment) dostosowanej do potrzeb społeczności związanych z Naukami o Ziemi (Earth Science).

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można TUTAJ.