AI-NET-PROTECT
Opracowanie odpornych i bezpiecznych sieci [działających na zaufanym sprzęcie] dla infrastruktur krytycznych

Projekt AI-NET-PROTECT jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CELTIC-NEXT na podstawie umowy o dofinansowanie EUREKA/2021/56/AI-Net- Protect/2022.

Głównym celem projektu AI-NET-PROTECT jest zapewnienie zautomatyzowanej odporności i bezpiecznych sieci operowanych na zaufanym sprzęcie dla krytycznych infrastruktur i przedsiębiorstw. AI-NET-PROTECT zapewni ochronę krytycznych danych, wydajności sieci (takich jak opóźnienia, przepustowość, dostępność) oraz infrastruktury (przed manipulacjami i atakami). Aby osiągnąć te cele, projekt opracuje skalowalną architekturę sieci i węzłów, aby spełnić różnorodne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) za pomocą mieszanki otwartego i specjalnie zbudowanego sprzętu oraz oprogramowania, w tym whiteboxów. Telemetria sieciowa oraz oparte na zamiarach zarządzanie i kontrola sieci definiowanej programowo zapewnią automatyczne wdrażanie i wsparcie dla automatyzacji usług end-to-end opartej na sztucznej inteligencji. Silne zabezpieczenia oparte na kryptografii wielowarstwowej, elastycznych funkcjach kryptograficznych i algorytmach odpornych na komputery kwantowe będą integralną częścią opracowanej architektury. Kluczowe przypadki użycia dla AI to optymalizacja wydajności, proaktywne wykrywanie awarii i anomalii, testowanie penetracji i podatności oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

Konsorcjum:
medVC – lider projektu
ADTRAN Polska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Data rozpoczęcia: 2022-02-01
Data zakończenia: 2024-01-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUREKA