APQ
Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ

Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz przeprowadzenie badań bezpieczeństwa asymetrycznych algorytmów szyfrowania, uzgadniania klucza (KEM lub KEX) i podpisu cyfrowego, które będą odporne na zagrożenia wynikające z możliwości realizacji obliczeń na komputerze kwantowym. Intensywny rozwój technologii komputerów kwantowych sprawia, że kryptoanaliza obecnie stosowanych kryptosytemów z kluczem publicznym staje się realna. W ramach projektu planowane jest przeanalizowanie publicznie dostępnych algorytmów postkwantowych i zaproponowanie kryptosystemów realizujących funkcjonalność szyfrowania, uzgodnienia/wymiany kluczy i podpisu cyfrowego. Nowe algorytmy zostaną przeanalizowane pod kątem oferowanego poziomu bezpieczeństwa i zaimplementowane w postaci Demonstratora Technologii, który będzie stanowił referencyjną implementację. Dodatkowym celem projektu jest zademonstrowanie paradygmatu zwinności kryptograficznej (cryptographic-agility) w projektowaniu kryptosystemów.

Data rozpoczęcia: 2022-12-20
Data zakończenia: 2024-12-20
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - NCBiR - obronność
Strona www: