AssSyst
Budowa platformy do prowadzenia testów, eksperymentów procesowych oraz neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych

Projekt AssSyst dotyczy zbudowania i uruchomienia stanowiska badawczego do neutralizacji zagrożeń bombowych i prowadzenia eksperymentów procesowych oraz do prowadzenia badań i analiz nad zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem materiałów i urządzeń wybuchowych, w szczególności materiałów i urządzeń improwizowanych. Ponadto, projekt jest związany z opracowaniem systemu informatycznego, w którym pozyskane dane z badań polowych będą mogły być opracowane, analizowane, a także przygotowane do oceny stref bezpieczeństwa w zurbanizowanych obszarach miejskich na terenie kraju, z wykorzystaniem istniejącej geometrii infrastruktury miejskiej (ulice, budynki). Tworzony w ramach projektu System informatyczny umożliwia natychmiastową ocenę stref bezpieczeństwa, prawdopodobieństwo występujących zagrożeń dla zespołów minersko-pirotechnicznych (Minerskich Patroli Oczyszczania Terenu), ludności postronnej, wybranych elementów konstrukcji budowlanych (np. potencjalny zasięg odłamków wraz z informacją o zagrożeniu dla życia ludzkiego). System posiada możliwość wprowadzania danych o zdarzeniach i urządzeniach wybuchowych jak również możliwość wyszukiwania identyfikacji oraz analizy danych. W trakcie projektu tworzone jest modelowe stanowisko oraz opracowana metodologia prowadzenia zaawansowanych badań wraz z aplikacją komputerową on-line, w której zostaną zaimplementowane wyniki ww. eksperymentów poligonowych celem ich późniejszego wykorzystania w pracy operacyjnej i procesowej wszystkich wojewódzkich komend Policji.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe:
– Politechnika Poznańska (lider)
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
– „MM-Trans” spółka jawna

Bezpośrednim odbiorcą wyników projektu jest Komeda Główna Policji, ale poszczególne moduły platformy mogą być użyteczne i wykorzystywane również w pracy innych służb.

Data rozpoczęcia: 2019-11-26
Data zakończenia: 2022-11-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - NCBiR - obronność