Change2Twin

Zadaniem Change2Twin jest wsparcie procesu cyfryzacji MSP, działających w obszarze produkcji przemysłowej, poprzez dostarczenie rozwiązań w postaci cyfrowych bliźniaków. Projekt skupia się na:
– opracowaniu kompleksowej usługi dla MSP, w której użytkownik otrzymuje od swojej lokalnej zaufanej strony (Digital Innovation Hub) szczegółową analizę cyfrowego potencjału MSP wraz z propozycją gotowego rozwiązania w oparciu o polecane komponenty, dostawców usług oraz integratorów,
– dostarczenia tzw. marketplace z dedykowanymi produkcji przemysłowej modelami wiedzy, które wspierają DIH w przygotowaniu kompletnych rozwiązań dla MSP, w oparciu o najlepsze dla danego rozwiązania komponenty i dostawców usług,
– zaproponowanie modelu wiedzy umożliwiającego wymienność komponentów niezależnie od zastosowanej architektury czy technologii.

Projekt Change2Twin dostarczy m.in.:
– 4 eksperymenty pilotażowe potwierdzające koncepcję,
– dwa otwarte konkursy aplikacyjne z funduszem wsparcia,
– nowy model usługi ułatwiający DIH udzielenie wsparcia firmom produkcyjnym,
– paneuropejski marketplace z najnowocześniejszymi rozwiązania umożliwiającymi tworzenie cyfrowych bliźniaków,
– rosnącą sieć DIH, które przyjęły proponowane modele wiedzy oraz marketplace,
– otwarty i powszechnie dostępny zestaw narzędzi do tworzenia marketplace, na który składa się oprogramowanie i wiedza zgromadzona w trakcie trwania projektu, co powinno zapewnić trwałość modelu biznesowego także po zakończeniu projektu.

Konsorcjum składa się z 18 europejskich jednostek: 9 MSP, 3 MidCap, uniwersytetu, centrum superkomputerowego, 2 organizacji badawczo-technologicznych oraz 2 stowarzyszeń.

Data rozpoczęcia: 2020-06-01
Data zakończenia: 2024-05-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: H2020