CYBELE
Wspieranie rolnictwa precyzyjnego i rolnictwa domowego poprzez bezpieczny dostęp do wirtualnego środowiska przemysłowego związanego z HPC

CYBELE generuje innowacje i tworzy wartość dodaną w dziedzinie rolno-spożywczej, w szczególności jej pionów w subdomenach Precision Agriculture (PA) and Precision Livestock Farmin (PLF) , co wykazały rzeczywiste przypadki przemysłowe, które mają być wspierane, uprawniając tym samym do budowania wydajności w ramach społeczności przemysłowej oraz badawczej. Ponieważ rolnictwo jest rozległym przesięwzięciem o niskiej wydajności operacyjnej, CYBELE dąży do zademonstrowania, w jaki sposób konwergencja HPC, Big Data, Cloud Computing i IoT może zrewolucjonizować rolnictwo, zmniejszyć niedobór i zwiększyć podaż żywności, przynosząc korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Projekt CYBELE ma na celu zagwarantowanie, że zainteresowane strony mają zintegrowany, bezpośredni dostęp do ogromnej ilości dużych zbiorów danych różnego typu, pochodzących z różnych źródeł. Istotne jest, aby strony były w stanie generować wartość i wyciągać wnioski, zapewniając bezpieczny dostęp do wielkoskalowych infrastruktur HPC umożliwiających odnajdywanie, przetwarzanie, usługi łączenia i wizualizacji danych, rozwiązując wyzwania modelowane jako algorytmy matematyczne wymagające dużej mocy obliczeniowej.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe z 31 partnerami, w tym: Waterford Institute of Technology (lider projektu), Barcelona Supercomputing Center, Bull SA, CINECA Consorzio Interuniversitario, University of Stuttgart – High Performance Computing Centre, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, i inni.

Data rozpoczęcia: 2019-01-01
Data zakończenia: 2021-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020