eFlows4Hpc
Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem

Celem projektu jest dostarczenie platformy Workflow, która składa się ze stosu oprogramowania eFlows4HPC oraz dodatkowego zestawu usług, które umożliwią integrację symulacji i modelowania HPC z analizą dużych zbiorów danych i uczeniem maszynowym w zastosowaniach naukowych i przemysłowych. Platforma będzie również obejmować metodologie poszerzenia dostępu do HPC dla różnych społeczności poprzez koncepcję HPCWaaS (Workflow HPC as a Service). Projekt zademonstruje za pomocą trzech filarów zastosowania o dużym znaczeniu przemysłowym i społecznym: produkcja, klimat i obsługa trybu Urgent Computing dla zagrożeń naturalnych.

Projekt jest koordynowany przez Barcelona Supercomputing Center (BSC) w ramach konsorcjum eFlows4HPC składającego się z 16 partnerów, z 7 różnych krajów posiadających doświadczenie w aspektach technicznych: obliczenia superkomputerowe i akceleracja, zarządzanie przepływem pracy i orkiestracja, uczenie maszynowe, analityka dużych zbiorów danych, zarządzanie oraz przechowywanie danych; wraz z doświadczeniem w filarowych obszarach przepływów pracy: produkcja, klimat, urgent computing.

Data rozpoczęcia: 2021-01-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020