EMMA44
Pozyskanie informacji z mediów elektronicznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Celem projektu jest opracowanie zaawansowanych narzędzi wykorzystujących metody sztucznej inteligencji, wspomagających analizę materiałów audiowizualnych pochodzących z tzw. źródeł otwartych. Narzędzia te umożliwią automatyczną akwizycję, archiwizowanie i przetwarzanie materiałów transmitowanych w różnych kanałach informacyjnych, w tym obcojęzycznych, oraz w serwisach internetowych. Opracowane rozwiązania zostaną wdrożone w systemie EMMA wspomagającym działania w obszarze monitorowania mediów. W realizacji tego typu działań problemem jest nie tyle zdobywanie informacji, co ich wolumen i różnorodność. Manualne monitorowanie na bieżąco informacji publikowanych w wielu różnych kanałach wymagałoby zaangażowania licznego zespołu analityków, jest więc kosztowne i czasochłonne.

Rozwijany w ramach projektu system EMMA umożliwi automatyczną akwizycję treści audiowizualnych i ich metadanych z kanałów radiowych, telewizyjnych i internetowych, w tym materiałów polskojęzycznych i obcojęzycznych, oraz automatyczne pozyskiwanie informacji z obrazu i dźwięku. Rezultatem przetwarzania dźwięku będzie transkrypcja mowy, zaś obrazu – zawartość tzw. pasków informacyjnych i innych elementów tekstowych występujących w materiale. Rozwiązania z tego obszaru tworzone są z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Analiza semantyczna pozyskanych danych dostarczy dodatkowych informacji usprawniających proces wyszukiwania materiałów.

Dzięki zastosowaniu wspomnianych powyżej rozwiązań, możliwe będzie bieżące monitorowanie kanałów informacyjnych oraz efektywne przeszukiwanie zebranych materiałów archiwalnych, bez konieczności czasochłonnego i kosztownego obliczeniowo przetwarzania materiałów w odpowiedzi na każde zapytanie. W ramach projektu wdrożone zostaną narzędzia do analizy materiałów w wybranych językach obcych z możliwością dalszego rozszerzania tego zbioru.

Partnerzy: TechInnowacje sp. z o.o.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu:
Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pod kryptonimem „SZAFIR” – Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Wartość projektu to 9 833 081,00 zł.

Data rozpoczęcia: 2022-11-01
Data zakończenia: 2025-07-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - NCBiR - SZAFIR
Strona www: