EuroCC
Krajowe Centra Kompetencji w ramach EuroHPC

W ramach projektu EuroHPC Center of Competence – Krajowych Centrów Kompetencji, podejmowane są różne działania w Europie związane z podnoszeniem i mapowaniem kompetencji w zakresie technologii HPC, przetwarzania danych i AI poprzez organizację szkoleń, dostępu do wiedzy specjalistycznej i wsparcia aplikacyjnego. Naukowcy ze środowisk akademickich oraz partnerzy przemysłowi mogą uzyskać stosowne wsparcie i podnieść swoje kompetencje dzięki współpracy z doświadczonymi zespołami z ośrodków superkomputerowych. Działania PCSS w projekcie koncentrują się na wsparciu transferu technologii HPC do przemysłu oraz integracji oferty szkoleniowo-wdrożeniowej w ramach już działającego Huba Innowacji Cyfrowych (DIH) HPC4Poland. W projekcie zaangażowane są wszystkie ośrodki Komputerów Dużej Mocy z Polski.

Data rozpoczęcia: 2020-09-01
Data zakończenia: 2022-08-31
Rola: Strona trzecia
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020