GEANT 5 (GN5-1)
Horizon Europe Work Programme 2021-2023 Research Infrastructures (GN5 FPA SGA-1 (a&b) networking and collaboration services and investments in long-term capacity for Research and Education Networks in Europe)

GÉANT 5 to kolejna iteracja wiodącego europejskiego projektu współpracy środowiska sieci naukowo-badawczych (National Research & Education Networks, NREN) zgodnie z ramową umową partnerstwa (Framework Partnership Agreement, FPA) z Komisją Europejską w ramach programu roboczego Horizon Europe. Projekt realizuje zadania zapewnienia i rozwoju sieci naukowo-badawczych, budując usługi na podstawie infrastruktur światłowodowych, zrealizowanych w poprzednich projektach, takich jak GN4-3N. Celem projektu jest zapewnienie usług sieciowych, usług tożsamości i uwierzytelnienia, bezpieczeństwa oraz monitorowania. Projekt realizuje również zadania rozwoju wymienionych obszarów, w ramach współpracy partnerów konsorcjum dla zapewnienia zmieniających się wymagań procesów naukowych. Projekt przyczynia się do podniesienia rangi europejskich badań naukowych, promowania doskonałości naukowej, a także wolnego dostępu do danych badawczych i ich ponownego wykorzystania.

Data rozpoczęcia: 2023-01-01
Data zakończenia: 2024-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe
Strona www: