MEDICS

Projekt MEDICS jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” („SZAFIR”) – konkurs 1/SZAFIR/2020.

W ramach projektu opracowany zostanie system zgodny z wytycznymi NATO (np. AJMedP-5), pozwalający na wspieranie procesu dowodzenia w zakresie działań medycznych. Jednym z celów systemu będzie ułatwienie procesu świadczenia opieki klinicznej w środowisku międzynarodowym, poprzez przesyłanie danych dotyczących zdrowia poszkodowanych między narodowymi dowództwami i NATO. System będzie wspomagał opiekę nad pacjentem na poziomie taktycznym i operacyjnym dzięki zwiększonemu wykorzystaniu możliwości telemedycyny i telekonsultacji. Skuteczne wykorzystanie takich narzędzi będzie służyć wspieraniu realizacji pełnego zakresu usług medycznych, ułatwiając rozpoczęcie opieki nad pacjentem na jak najwcześniejszym etapie. Efektywne zarządzanie informacjami medycznymi, szczególnie dotyczącymi pacjentów, zapewni proces planowania wsparcia medycznego na polu walki, budując świadomość sytuacyjną w obszarze informacji medycznej, realizując proces śledzenia pacjenta, planowania działań medycznych i ewakuacji medycznej.

Zespoły projektowe PCSS (Dział Bezpieczeństwa ICT oraz Dział usług Internetu Przyszłości) opracują komponent wielokryterialnego wspomagania decyzji (MCDA), przewidziany do wykorzystania w różnych scenariuszach (przede wszystkim wspierając kolejkowanie zadań ewakuacji w częstej sytuacji niedoboru środków względem aktualnych potrzeb) oraz wesprą prace nad tworzeniem i zarządzaniem obrazem informacji medycznej. PCSS zadba również o zalecenia w zakresie bezpiecznego programowania, ekspertyzy bezpieczeństwa i częściowe przeglądy utworzonych kodów źródłowych. Przeprowadzi także modelowanie zagrożeń w odniesieniu do współtworzonej architektury systemu, a w późniejszej fazie – kompleksowy audyt bezpieczeństwa systemu MEDICS.

Partnerzy:
• Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dra hab. Janusza Groszkowskiego
• Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
• medVC.eu sp. z o.o.

 

 

Data rozpoczęcia: 2021-06-01
Data zakończenia: 2024-05-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - NCBiR - SZAFIR
Strona www: