NLPQT
Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

Celem projektu jest stworzenie Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. Jest to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum instytucji naukowych: 7 partnerów (w tym 5 uczelni wyższych) z 6 województw. W wyniku realizacji projektu powstaje następująca infrastruktura badawcza:
– system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości oparty na optycznym zegarze atomowym oraz sieci światłowodowej PIONIER obsługujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce oraz wybranych odbiorców komercyjnych,
– sieć laboratoriów naukowych specjalizujących się w fotonice,
– sieć laboratoriów naukowych prowadzących badania w domenie technologii kwantowych.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum jednostek naukowych:
– Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – lider konsorcjum NLPQT
– Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
– Politechnika Śląska
– Politechnika Wrocławska
– Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Potencjalnymi odbiorcami wyników oraz infrastruktury badawczej zbudowanej w ramach projektu NLPQT są zarówno inne instytucje badawcze jak i odbiorcy komercyjni, przemysł szukający zaawansowanych rozwiązań.

Data rozpoczęcia: 2018-11-02
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR