OPENQKD
Otwarta europejska platforma testowa dla technologii Kwantowej Dystrybucji Klucza

Celem projektu OpenQKD jest rozwijanie oraz implementowanie w sieciach operacyjnych technologii związanych z komunikacją kwantową. Projekt wzmacnia czołową pozycję Europy w zakresie technologii komunikacji kwantowej. Szczegółowe cele to:

– demonstracja oraz integracja bezpiecznych rozwiązań komunikacji kwantowej w szerokim zakresie w europejskim krajobrazie cyfrowym.

– opracowanie oraz uruchomienie kilku otwartych środowisk testowych technologii Quantum Key Distribution oraz mniejszych demonstratorów w celu promowania jej funkcjonalności w sieci i scenariuszy wykorzystania wśród potencjalnych użytkowników końcowych, ich aplikacji, usług i zainteresowanych podmiotów.

– opracowanie innowacji, szkoleń oraz pomoc w rozwoju i rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu technologii komunikacji kwantowej i związanych z nią usług, aplikacji.

– opracowanie dokumentów standaryzujących rozwiązania z zakresu technologii Quantum Key Distribution oraz komunikacji kwantowej

– opracowanie rozwiązań pod budowę Europejskiej Infrastruktury Komunikacji Kwantowej.

Projekt OpenQKD jest realizowany przez szerokie grono partnerów tworzących spójne z celami projektu Konsorcjum naukowo-przemysłowe. W projekcie zaangażowani są globalni dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa z branży high-tech, a także prężnie działające ośrodki badawcze, ośrodki innowacyjności i partnerzy akademiccy, posiadający udokumentowane doświadczenie w różnych dziedzinach technologii kwantowych, bezpieczeństwa, sieci optycznych i zarządzania siecią teleinformatyczną.

Data rozpoczęcia: 2019-09-02
Data zakończenia: 2022-09-01
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020