RELIANCE
Pakiet innowacyjnych i wzajemnie połączonych usług zintegrowanych z EOSC-Hub, wykorzystywany przez społeczności naukowe EOSC w celu wspierania tematycznych i multidyscyplinarnych badań w dziedzinie nauk o Ziemi

Projekt RELIANCE ma na celu poszerzenie oferty EOSC o zestaw innowacyjnych, wzajemnie połączonych usług, służący do otwartego, wydajnego i interdyscyplinarnego zarządzania cyklem życia badań. RELIANCE wprowadza do EOSC ponad 3000 obiektów badawczych z dziedzin takich jak nauka o Ziemi, astrofizyka czy bioinformatyka. Głównymi celami RELIANCE są:

  • zapewnienie szerokiego wachlarza usług do zarządzania procesem badawczym zgodnie z zasadą FAIR, opartych na obiektach badawczych, kostkach danych (Data Cubes) i eksploracji tekstu (Text Mining)
  • integracja i wdrożenie usług wspierających badania do EOSC, połączenie ich z już istniejącymi usługami
  • zademonstrowanie usług i propozycji wartości RELIANCE poprzez zestaw multi- i interdyscyplinarnych studiów przypadku w zakresie zarówno nauk o Ziemi, jak i innych dziedzin nauki
  • wspieranie przyjmowania danych z programu Copernicus oraz usług EOSC w środowiskach naukowych

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 9 partnerów z 5 krajów: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet w Oslo, Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii, Expert System Iberia, Narodowy Ośrodek Badawczy we Włoszech, ALPHA Consult, Politechnika w Madrycie, MEEO i Terradue Srl. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w projekcie RELIANCE pełni rolę koordynatora.

Data rozpoczęcia: 2021-01-01
Data zakończenia: 2022-12-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020