Superheroes4Science II

Projekt Superheroes 4 Science II to kontynuacja pierwszej edycji projektu z 2020 roku, który ma na celu zapoznanie młodych ludzi z obliczeniami wielkiej skali (HPC), kluczową dziedziną technologii, która wykorzystuje superkomputery do rozwiązywania złożonych problemów i wykonywania intensywnych obliczeniowo zadań. Projekt ma na celu stworzenie różnych interaktywnych materiałów edukacyjnych na temat HPC i dwóch pokrewnych dziedzin: sztucznej inteligencji (AI) oraz obliczeń kwantowych (QC). Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Polski i Słowacji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Data rozpoczęcia: 2023-11-01
Data zakończenia: 2025-04-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Visegrad Fund