SIEUSOIL
Sino-EU Soil Observatory for intelligent Land Use Management

Finansowany przez UE projekt SIEUSOIL to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i Chin mająca na celu zbadanie sposobów rozważnego użytkowania gruntów i zaproponowanie właściwych praktyk w zakresie gospodarowania glebami. W ramach projektu powstanie internetowa platforma obserwacyjna UE-Chiny (EU-China Web Observatory), na której udostępnione zostaną otwarte dane zlinkowane (open linked data) dotyczące stanu gleby i potencjalnych zagrożeń. Inicjatywa ta będzie również wspierać zrównoważone i mądre gospodarowanie glebami w oparciu o zaawansowane technologie z myślą o zwiększeniu wydajności, zmniejszeniu śladu środowiskowego i wsparciu procesów kształtowania polityki.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe 16 partnerów z 8 państw członkowskich UE, Szwajcarii i 7 z Chin, w tym Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Naturalnego – Szkoła Rolnicza) jako koordynator, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i inne.

Data rozpoczęcia: 2019-06-01
Data zakończenia: 2022-05-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020