Skills4EOSC
Umiejętności dla EOSC (European Open Science Commons): tworzenie ekosystemu szkoleniowego dla nauki otwartej i zgodnej z zasadami FAIR

Głównym celem projektu Skills4EOSC jest rozwijanie umiejętności w zakresie otwartej nauki (Open Science) poprzez ujednolicenie istniejącego środowiska szkoleniowego we wspólny i zaufany ogólnoeuropejski ekosystem, wypełniając trzy luki zidentyfikowane w strategicznym programie badań i innowacji EOSC (SRIA) w odniesieniu do kompetencji OS:

  • brak wiedzy na temat otwartej nauki i danych
  • brak jasnego określenia profili zawodowych specjalistów ds. danych i odpowiadających im ścieżek kariery,
  • fragmentacja w zasobach szkoleniowych.

Projekt opiera się na sześciu filarach:

  1. Minimum Viable Skillsets (MVS)
  2. Szkolenie trenerów (Training-of-Trainers, ToT)
  3. Metodologia FAIR-by-design dla materiałów edukacyjnych
  4. Zharmonizowane programy i ścieżki nauczania
  5. Uczenie się przez całe życie poprzez profesjonalne sieci
  6. Sieć centrów kompetencji Skills4EOSC i wsparcia

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 44 partnerów z 18 krajów, w tym uniwersytety, muzea i instytuty badawcze z całej Europy oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Data rozpoczęcia: 2022-09-01
Data zakończenia: 2025-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe