SLICES
Wielkoskalowa infrastruktura naukowa do przeprowadzania eksperymentalnych badań obliczeniowych/komunikacyjnych - Studium projektowe

Inicjatywa SLICES jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na infrastrukturę badawczą w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zarówno gwałtowny rozwój technologii Big Data, sztucznej inteligencji, jak również pierwsze implementacje sieci 5G w krajach członkowskich, a w konsekwencji idące za nimi nowe aplikacje wykorzystujące zaawansowane mechanizmy sterowania i transmisji danych powodują, iż pojawiło się duże zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfrową z dostosowanymi i odpowiednio dobranymi narzędziami do testowania i rozwijania produktów przeznaczonych dla społeczeństwa cyfrowego (ang. digital society).
Głównym celem projektu SLICES Design Study (SLICES-DS) jest przeprowadzenie badań nad szczegółowym projektem koncepcyjnym i technicznym nowej infrastruktury badawczej SLICES oraz wyspecyfikowanie zakresu prac w poszczególnych cyklach fazy życia infrastruktury badawczej ESFRI.

Data rozpoczęcia: 2020-09-01
Data zakończenia: 2022-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020
Strona www: