SOULSS
Rusztowania dla uniwersytetów online: systemy wsparcia

Projekt ma na celu zapewnienie dostosowanych do potrzeb szkoleń dla nauczycieli szkół wyższych, aby pomóc im przejść od „awaryjnego nauczania zdalnego” do kolejnych etapów na drodze do cyfrowej transformacji uczelni. Aby osiągnąć ten cel, głównym celem projektu jest budowanie zdolności nauczycieli szkół wyższych do „myślenia jak ekspert w zakresie projektowania instrukcji” oraz postęp w kierunku optymalnego nauczania i uczenia się online. W ramach projektu powstanie m.in. wielonarzędziowa platforma edukacyjna oraz zestaw szkoleń składający się z pięciu wzajemnie uzupełniających się jednostek.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum siedmiu partnerów z sześciu krajów: Uniwersytet Sapienza w Rzymie (koordynator), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Brainsigns Srl, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, Politechnikę Kowieńską, Politechniką w Porto oraz Uniwersytet Króla Juana Carlosa.

Data rozpoczęcia: 2022-12-01
Data zakończenia: 2025-11-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Erasmus +
Strona www: https://soulss.eu/