SUCCESS
Supporting success for all – Universal Design Principles in Digital Learning for students with disabilities

Projekt SUCCESS – „Wsparcie sukcesu dla wszystkich – Zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu online dla uczniów z niepełnosprawnościami” – (ang. SUCCESS ‒ “Supporting success for all – Universal Design Principles in Digital Learning for students with disabilities”) ma na celu wspierać nauczycieli i opiekunów, którzy w formie online pracują z uczniami. Jest to szczególnie ważne podczas lockdownów, kiedy narzędzia cyfrowe i nauczanie na odległość są jedynymi opcjami pozwalającymi uczniom na uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych oraz utrzymanie interakcji z rówieśnikami.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w projekcie SUCCESS pełni rolę koordynatora działań realizowanych we współpracy z: Politechniką Narodową w Atenach, Uniwersytetem Medycznym w Kownie, Politechniką w Porto, Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, Instytutem Casa Santa Rosa. W działaniach projektowych uczestniczą również: Uniwersytet w Granadzie, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie, Uniwersytet w Salamance, Uniwersytet Króla Juana Carlosa, Uniwersytet w Kordobie oraz GÉANT.

Projekt SUCCESS trwa od marca 2021 do lutego 2023 roku i jest realizowany dzięki funduszom pochodzącym z Programu ERASMUS+.

Data rozpoczęcia: 2021-03-01
Data zakończenia: 2023-02-28
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Erasmus +