SusPot
Przejrzystość i zrównoważony rozwój w łańcuchu przetwórstwa ziemniaków „od pola do stołu” poprzez innowacyjne udostępnianie danych

W ramach projektu zostaną zbadane, opracowane, przetestowane i wykorzystane najnowocześniejsze technologie udostępniania danych w całym łańcuchu wartości ziemniaka, od producenta do konsumenta, w celu wdrożenia procesu decyzyjnego opartego na danych oraz zwiększenia przejrzystości i zrównoważonego rozwoju w skali europejskiej. Ostatecznie, poprzez realizację kompleksowej wymiany danych na poziomie europejskim, projekt chce zrobić ważny krok w kierunku uczynienia łańcucha przetwórstwa ziemniaków odpornym na zrównoważony rozwój w przyszłości.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum pięciu partnerów z trzech krajów: AVR (koordynator), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Agrifood Technology (EV ILVO), Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) oraz Agristo.

Data rozpoczęcia: 2023-09-01
Data zakończenia: 2026-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Projekt krajowy - NCBiR w ramach II konkursu ERA-NET ICT-AGRI-FOOD