TEXTAROSSA
Towards EXtreme scale Technologies and Accelerators for euROhpc hw/Sw Supercomputing Applications for exascale

Trwają ogromne wysiłki finansowe i naukowe, aby przesunąć skalę infrastruktury HPC na wyższy poziom, eksaskalę – skalę, w której pojedyncza maszyna byłaby w stanie wykonać dwa razy więcej obliczeń niż obecne 100 najpotężniejszych superkomputerów w Europie.

Projekt TEXTAROSSA ma na celu uzyskanie szerokiego wpływu na dziedzinę obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) zarówno w scenariuszach przedeksaskalowych, jak i eksaskalowych. Konsorcjum TEXTAROSSA opracuje nowe akceleratory sprzętowe, innowacyjne dwufazowe urządzenia chłodzące, zaawansowane algorytmy, metody i produkty programowe dla tradycyjnych domen HPC, a także nowych dziedzin w dziedzinie sztucznej inteligencji o wysokiej wydajności (HPC-AI) i analizy danych o wysokiej wydajności (HPDA).

TEXTAROSSA (Towards EXtreme scale Technologies and AcceleRatOrS for HW / SW Supercomputing Applications for exascale) został wybrany do finansowania przez wspólne przedsięwzięcie European High Performance Computing (EuroHPC) w ramach konkursu EuroHPC-01-2019 / Obliczenia extreme scale i technologie oparte na danych (data-driven technologies), podtemat a), jako jeden z kluczowych programów, które wprowadzą innowacje i poszerzą ogólną wydajność systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC). Trzyletni projekt, prowadzony przez ENEA (Włochy), rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. Projekt skupia 17 instytucji i firm zlokalizowanych w 5 krajach europejskich: CINI (włoskie konsorcjum zrzeszające trzy wiodące uniwersytety, Politecnico di Milano, Università degli studi di Torino i Università di Pisa), FRAUNHOFER (Niemcy), INRIA (Francja), ATOS (Francja), E4 Computer Engineering (Włochy), BSC (Hiszpania), PCSS (Polska), INFN (Włochy), CNR (Włochy) , In Quattro (Włochy), Université de Bordeaux (Francja), CINECA (Włochy) i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Data rozpoczęcia: 2021-04-01
Data zakończenia: 2024-03-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020