Celem PSNC Aerospace Lab jest budowa kompetencji oraz potencjału usługowo-produktowego PCSS w zakresie zastosowań systemów informatycznych dla UAV i UGV & robotics oraz zwiększania poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej i naziemnej. Realizowane prace B+R skupione są na podnoszeniu poziomu automatyzacji i autonomii cyberfizycznych systemów przy wykorzystaniu sieci komputerowych nowej generacji, sensorów, systemów chmurowych i brzegowych i sieci 5G, którymi dysponuje PCSS oraz partnerzy naukowo-przemysłowi.

W 2017 roku na lotnisku w Kąkolewie (położonym w gminie Grodzisk Wielkopolski, 58 km od centrum Poznania) PCSS wraz Aeroklubem Poznańskim im. Wandy Modlibowskiej oraz Politechniką Poznańską stworzył Centrum Kształcenia Lotniczego, wykorzystywane do wsparcia szkoleń lotniczych. Na jego terenie odbywa się budowa laboratorium „Aerosfera – Lotnisko rzeczy”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt przewiduje inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia potencjału badawczego poznańskiej Politechniki i PCSS w ramach takich obszarów innowacyjnych jak: eksploatacja i zastosowanie Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych i przestrzeni laboratorium B+R, integracja rozwiązań w systemie zarządzania lotniskiem, w tym elementów infrastruktury, bezpieczeństwo i ochrona funkcjonowania lotniska.

 

Zobacz projekty realizowane w ramach PSNC Aerospace Lab.