PSNC Podcast: Jak rozmawiać z maszyną, czyli interfejs: człowiek-komputer

PSNC Podcast: Jak rozmawiać z maszyną, czyli interfejs: człowiek-komputer

Zapraszamy na dwie części czwartego odcinka popularnonaukowego cyklu PSNC Podcast. W rozmowie z dr. Mikołajem Buchwaldem z Działu Usług Internetu Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego poruszamy zagadnienie, związane z interfejsami człowiek-maszyna.

W pierwszej części przybliżamy historię i rozwój interfejsów człowiek-maszyna, a także prezentujemy powstające w ramach tej dziedziny projekty naukowo-badawcze realizowane w PCSS. W drugiej części hasło „człowiek-komputer” zamieniamy na „mózg-komputer”. Pochylamy się nad konkretnymi przykładami tego zagadnienia, dyskutujemy o możliwościach i zagrożeniach z niego wynikających.

Na rozmowę zapraszają Agnieszka Wylegała i Błażej Oczkowski.

Zapraszamy na część pierwszą.

Zapraszamy na część drugą.