Badania PCSS i UAM: jak COVID-19 wpłynął na aktywności na świeżym powietrzu?

Badania PCSS i UAM: jak COVID-19 wpłynął na aktywności na świeżym powietrzu?

W ramach współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzono badania mające na celu przedstawienie modeli amatorskiego uprawiania sportu podczas ograniczeń COVID-19, dotyczących aktywności na świeżym powietrzu. Wyniki badań opublikowano w najnowszym numerze czasopisma uniwersyteckiego „Człowiek i społeczeństwo”.

Prowadzone prace obejmowały dostarczenie narzędzi i how-to do analizy zawartości obrazów i gromadzenia danych publicznie dostępnych w portalu społecznościowym. Podczas realizacji wykorzystano mieszane metody badawcze: dane z badań kwestionariuszowych oraz informacje dostępne za pośrednictwem urządzeń nasobnych (wearable). Badana była aktywność fizyczna w oparciu o wyniki kwestionariusza oraz zastane dane z popularnego serwisu społecznościowego; respondentów zapytano o rodzaje ich treningów, rytm i preferencje w korzystaniu z nowych technologii (urządzeń i sieci społecznościowych do przesyłania i udostępniania wyników) w ramach indywidualnych treningów, a także wykorzystano zbiór ponad 11 tysięcy zdjęć 3138 użytkowników, z metadanymi pobranymi z Instagrama w celu porównania deklaracji i treści zamieszczanych w sieci. Uzyskane dane zostały przetworzone przy użyciu uczenia maszynowego i oprogramowania opracowanego w języku Python. Analiza wyników wykazała zmianę intensywności uprawiania trzech wybranych rodzajów aktywności. Przeanalizowano również zbiór danych (zdjęcia, tagi i metadane) z sieci społecznościowej. Wnioski pokazują potencjał triangulacji metod i danych w celu opisania amatorskiej aktywności fizycznej i zmiany tych praktyk podczas ograniczeń COVID-19 w sportach halowych i outdoorowych.

W badaniu, które wynikało z potrzeby zwiększenia praktycznego doświadczenia w analizie obrazów i danych z sieci społecznościowych, bazujących na posiadanej wcześniej wiedzy w tym obszarze, wzięli udział przedstawiciele Działu Inżynierii Danych i Platform Analitycznych PCSS: Szymon Kupiński, Wojciech Andrzejewski oraz Adam Bykowski, działający w ramach Psychosensing Lab PCSS, a także pracownicy Wydziału Socjologii UAM Jakub Isański oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Mateusz Leszkowicz.

Całość opracowania dostępna jest na łamach czasopisma „Człowiek i społeczeństwo”.