Publikacja rezultatów badań projektu AMUNATCOLL

Publikacja rezultatów badań projektu AMUNATCOLL

Najnowsze wydanie czasopisma „Biodiversity: Research and Conservation” w całości poświęcone zostało projektowi AMUNATCOLL. Projekt, którego pełna nazwa to „Zbiory przyrodnicze UAM w internecie: digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, realizowany był w latach 2018-2021 przez konsorcjum w składzie Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Biologii (koordynator projektu) oraz PCSS (partner technologiczny).

Wynikiem prowadzonych w ramach projektu prac jest ponad 2,2 miliona zdigitalizowanych okazów oraz setki terabajtów skanów i zdjęć. Dane można przeglądać za pomocą opracowanego portalu bądź w międzynarodowej bazie danych GBIF, gdzie zostały one wyeksportowane stanowiąc około jednego promila wszystkich informacji z całego świata. Ponadto została przygotowana aplikacja mobilna dostępna na systemy Android i iOS umożliwiająca prowadzenie badań w terenie oraz przesłanie wyników do portalu, gdzie mogą zostać poddane dalszej obróbce z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi BioGIS.

Pod kątem publikacyjnym rezultatem projektu jest szereg artykułów, w tym w pełni poświęcony projektowi AMUNATCOLL specjalny numer 65/2022 czasopisma „Biodiversity: Research and Conservation”. W sumie opublikowane zostały tam cztery artykuły poruszające zagadnienia z różnych obszarów realizacji projektu. Pierwszy artykuł traktuje o podstawach potrzeby realizacji projektu, u których leży wartość naukowa zbiorów przyrodniczych zgromadzonych na Wydziale Biologii UAM. Zbiory te są szeroko wykorzystywane w badaniach taksonomicznych, biogeograficznych, filogenetycznych, ekologicznych i genetycznych. Ponadto posiadają istotną wartość edukacyjną i służą upowszechnianiu wiedzy o różnorodności biologicznej. Kolejna publikacja skupia się na wybranych aspektach „cyklu życia” projektu ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowawczej. Trzeci artykuł omawia procedury i aspekty operacyjne związane z prawidłowym przechowywaniem i obsługą danych taksonomicznych, biogeograficznych i ekologicznych zdigitalizowanych okazów biologicznych. Ostatnie z opracowań dotyczy interfejsów (graficznego, programistycznego) umożliwiających dostęp oraz eksplorację i manipulację danymi dostępnymi w bazie danych.