Raport 2022: cyfrowa nauka, gospodarka i społeczeństwo

Raport 2022: cyfrowa nauka, gospodarka i społeczeństwo

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem 2022 – sprawozdaniem z działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w 2022 roku. W dziesięciu tematycznych rozdziałach omawiamy najistotniejsze wyzwania i prezentujemy rezultaty wybranych prac prowadzonych przez nasze zespoły, m.in. w ramach projektów budowy infrastruktury informatycznej oraz projektów badawczo–rozwojowych w zakresie technologii ICT i ich zastosowań, finansowanych ze środków krajowych i europejskich.

W rozdziale dotyczącym obliczeń wybrani użytkownicy przedstawili charakterystykę swoich badań prowadzonych z wykorzystaniem superkomputerów.

Dr hab. inż. Michał Rychlik, przewodniczący Rady Użytkowników opisał wyzwania technologiczne stojące przed współczesnym światem.

O komentarz na temat wyzwań w obrębie cyfrowej energetyki zapytaliśmy Pawła Majewskiego, prezesa zarządu ENEA S.A.

Dr inż. Maciej Goliński wraz z dr. inż. Maciejem Szafrańskim z Politechniki Poznańskiej dokonali podsumowania naszych wspólnych działań w projekcie „Czas zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska”.