Raport Quantum Computing ’22

Raport Quantum Computing ’22

Zapraszamy do zapoznania się z efektami działalności Polskiego Węzła Obliczeń Kwantowych – IBM Quantum w ramach pierwszego etapu działalności w 2022 roku. Dokument jest wynikiem współpracy wielu zespołów naukowo-badawczych w kraju i powstał na bazie wykonanych zadań analitycznych, programistycznych i eksperymentalnych z wykorzystaniem dostępu do infrastruktury zasobów komputerów kwantowych IBM Quantum.

Na podstawie zebranych doświadczeń raport przybliża aktualny stan rozwoju programowalnych bramkowych komputerów kwantowych IBM Quantum na tle wielu wyzwań, a jednocześnie możliwych zastosowań technologii kwantowych w symulacjach i obliczeniach. Należy zaznaczyć, iż raport jest formą podsumowania i nie wyczerpuje tematyki oraz wszystkich zagadnień podejmowanych przez krajowych użytkowników naukowych, lecz stara się przybliżyć i wskazać liczne zagadnienia badawczo-rozwojowe szczegółowo podejmowane przez krajowe zespoły eksperckie.

Przyjęto założenie, iż podsumowanie pierwszego etapu realizacji zadań powinno w naturalny sposób wprowadzać również czytelnika w świat technologii kwantowych wyjaśniając fizyczne podstawy funkcjonowania komputerów kwantowych. Dołożono starań, aby raport porządkował chronologicznie i tematycznie najważniejsze zagadnienia na pograniczu informatyki i fizyki, aby tym samym trafić do szerszego grona czytelników. W efekcie, raport został podzielony na trzy komplementarne Rozdziały.