Seminarium PCSS: dr hab. inż. Marek Natkaniec, dr inż. Jacek Wszołek – „Technologie radiowe i sieci 5G/6G”

Seminarium PCSS: dr hab. inż. Marek Natkaniec, dr inż. Jacek Wszołek – „Technologie radiowe i sieci 5G/6G”

Zapraszamy na kolejne otwarte seminarium PCSS, które odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:30. Zaproszeni goście – dr hab. inż. Marek Natkaniec i dr inż. Jacek Wszołek zaprezentują „Technologie radiowe i sieci 5G/6G”. Spotkanie dostępne będzie na platformie Webex.

Na seminarium zaprezentowane zostaną podstawowe informacje na temat sieci 5G, zarówno części radiowej jak i szkieletowej. Przedstawione zostaną wymagania stawiane sieciom 5G oraz sposób ich realizacji w odniesieniu do standardu 4G-LTE. Omówione zostaną również najnowsze rozszerzenia lokalnych sieci bezprzewodowych standardu IEEE 802.11 stanowiące przykład sieci typu 5G non-3GPP. Przedstawione zostaną także krótko perspektywy rozwoju sieci 6G.

Spotkanie dostępne będzie za pośrednictwem platformy Webex 11 kwietnia 2022 r. o godz. 14:30.

Krótkie biografie prelegentów:

Dr hab. inż. Marek Natkaniec – obecnie pracuje na stanowisku profesora Uczelni w Instytucie Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi i w szczególności obejmują: lokalne sieci bezprzewodowe, projektowanie protokołów komunikacyjnych, zagadnienia jakości obsługi, a także modelowanie oraz analizę wydajności pracy sieci teleinformatycznych. Pracował jako członek komitetu programowego wielu konferencji międzynarodowych. Jest także recenzentem w czasopismach międzynarodowych. Pracował aktywnie w kilkunastu projektach europejskich m.in. EDA, 6. i 7. Programu Ramowego. Uczestniczy również w realizacji projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Pracuje jako ekspert oraz konsultant w dziedzinie sieci bezprzewodowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Posiada status członka seniora IEEE. Jest współautorem sześciu książek oraz ponad dwustu publikacji naukowych.

Dr inż. Jacek Wszołek – ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, kierunek Elektronika i Telekomunikacja w 2003 roku. Na przełomie lipca i września 2003 roku pracował w Tampere University of Technology w Instytucie Elektroniki, gdzie zajmował się projektowaniem układów mikroelektronicznych. W listopadzie 2003 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Telekomunikacji AGH. Jego zainteresowania naukowe obejmują głownie: uczenie maszynowe i systemy komórkowe. Jacek Wszołek aktywnie uczestniczył w projektach europejskich 6. i 7. Programu Ramowego, H2020, Celtic-Plus, COST oraz w zleceniach od czołowych operatorów telekomunikacyjnych. Jacek Wszołek od lat współpracuje zarówno z operatorami telekomunikacyjnymi jak i producentami sprzętu jako kontaktor, konsultant lub pracownik etatowy.