PCSS wspiera technologicznie Konferencję Gastro Aktualności 2022

PCSS wspiera technologicznie Konferencję Gastro Aktualności 2022

XVI Konferencja „Gastro Aktualności 2022” jest ogólnopolskim, dwudniowym (8-9.04.2022 r.) spotkaniem naukowym i edukacyjnym, zorganizowanym w formie wykładów i dyskusji, w formule spotkania hybrydowego. Wydarzenie będzie także transmitowane on-line przy współpracy PCSS oraz platformy medVC.

Tematyka Konferencji skupiać się będzie wokół chorób narządów układu pokarmowego – trzustki, wątroby czy jelit. Mowa będzie również o endoskopii i radiologii przewodu pokarmowego,  a także o coraz częściej występujących nowotworach dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Technologiczną obsługę wydarzenia, w tym transmisję „na żywo”, zapewnia PCSS we współpracy z medVC.

medVC jest narzędziem zdalnej współpracy dla lekarzy umożliwiającym komunikację audio-video w czasie rzeczywistym oraz korzystanie z wyspecjalizowanych usług medycznych. Przeznaczone jest do instalacji na salach operacyjnych, w salach konferencyjnych i gabinetach lekarskich. Umożliwia przesyłanie wielu strumieni wideo w jakości High Definition (HD) pochodzących z kamer, mikroskopów, endoskopów i innych urządzeń medycznych. Lekarze mogą wstrzymywać obraz, rysować na obrazie, robić zdjęcia, wspólnie pracować nad obrazami w formacie DICOM, nagrywać sesję, a nawet transmitować ją na żywo przez Internet. Ponadto, medVC może transmitować stereoskopowe (3D) obrazy wideo z robotów chirurgicznych lub endoskopów 3D. Wszystkie te cechy sprawiają, że medVC jest doskonałym narzędziem telemedycznym do zdalnej współpracy i edukacji w medycynie.