Spotkanie fizyków w ramach EUROfusion Code Camp

Spotkanie fizyków w ramach EUROfusion Code Camp
Od 8 do 19 maja 2017 r. w siedzibie PCSS gościć będzie międzynarodowa grupa fizyków zajmujących się, w ramach programu EUROfusion, modelowaniem przepływu plazmy w tokamakach.
Badania realizowane w ramach tego programu ściśle związane są z budową eksperymentalnego reaktora termonuklearnego ITER, którego – co warte podkreślenia – koszt rzędu 15 mld dolarów, wśród eksperymentów naukowych przewyższyła tylko budowa Stacji Kosmicznej Alpha, prowadzić mają do powstania pierwszej elektrowni wykorzystującej energię fuzji jądrowej DEMO.

Specjaliści z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego stanowią ważną część zespołu wsparcia informatycznego, pomagając naukowcom w kwestiach związanych z IT oraz zajmując się rozwojem używanych przez nich narzędzi.