Spotkanie komitetu sterującego PRACE

Spotkanie komitetu sterującego PRACE

7 marca 2023 roku odbędzie się, zorganizowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, spotkanie Komitetu Sterującego PRACE – europejskiej organizacji zajmującej się udostępnieniem usług HPC (High Performance Computing). Usługi HPC wykorzystywane są przez środowisko naukowe z możliwością dostępu do największych systemów komputerowych w Europie.

PRACE to, działające od 2008 roku, międzynarodowe konsorcjum odpowiedzialne za budowę infrastruktury HPC w Europie oraz współpracę naukową z wykorzystaniem zaawansowanych obliczeń. Wynikiem współpracy międzynarodowej jest powołanie PRACE AISBL, organizacji non profit, utworzonej przez europejskie centra HPC.

Na odbywającym się w Poznaniu spotkaniu Komitetu Sterującego omawiana będzie m.in. współpraca z EuroHPC, jak również przyszłość kierunków strategicznych, znanych pod nazwą PRACE 3.0.

PCSS silnie zaznacza swoją obecność w strukturach PRACE jako członek-założyciel PRACE AISBL oraz w osobie dr. inż. Norberta Meyera, Kierownika Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS, będącego wiceprzewodniczącym Konsorcjum PRACE.