Spotkanie podsumowujące projekt CLONETS-DS

Spotkanie podsumowujące projekt CLONETS-DS

1 marca 2023 roku w siedzibie PCSS odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu CLONETS-DS, którego koniec zaplanowany jest na  31 marca tego roku. W wydarzeniu, zorganizowanym w trybie hybrydowym, wzięli udział przedstawiciele poszczególnych partnerów projektowego konsorcjum: GÉANT-a, CESNET-u, PTB, ISI, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz firmy Piktime Systems.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace, prowadzone w każdym z pięciu pakietów roboczych, a także ustalono zakres finalnych prac. Przedstawiono także proponowaną topologię sieci transmisji czasu i częstotliwości oraz budżet niezbędny do wybudowania takiej sieci. Dyskusja skupiła się również na omówieniu sposobów pozyskania finansowania na projekt budowy sieci transmisji czasu i częstotliwości oraz możliwości kontynuowania współdziałania partnerów projektu. W tym celu zaproponowano podpisanie porozumienia o dalszej współpracy.

Wydarzenie było także okazją do uroczystego pożegnania dr. Haralda Schnatza z Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), który w najbliższym czasie przechodzi na emeryturę. Doceniono jego pracę i zaangażowanie, zarówno w tym projekcie, jak i w poprzednich, w których współpracował z partnerami projektu CLONETS-DS.